Keramzyt Keramzyt - 1
CIEPŁO I EKOLOGIA W TWOIM DOMU...
...OCZYWIŚCIE " KERAMZYT "
Keramzyt to bardzo lekkie kruszywo otrzymywane w procesie wypału glin pęczniejących. Domy z wyrobów keramzytowych to domy przypominające sprawdzone na przestrzeni wieków budynki z cegły. Sam keramzyt posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne i akustyczne. Prócz tego wyroby z keramzytu charakteryzuje najlepsza paroprzepuszczalność spośród wszystkich materiałów dostępnych na rynku. Oznacza to, że ściany i stropy keramzytobetonowe swobodnie odprowadzają parę wodną na zewnątrz budynku nie dopuszczając do zawilgocenia budynku, a jak wiadomo tylko suchy materiał jest dobrym izolatorem przed zimnem.

powiększ zdjęcie

NASZE PRODUKTY:

BETONProdukt - zdjęcie

Produkujemy beton zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 206-1, oraz na życzenie klienta produkujemy beton wg starej normy PN-88/B-62050

Beton towarowy:
Klasa wytrzymałości- stara -> nowa

B10 -> C8/10
B15 -> C12/15
B20 -> C16/20
B25 -> C20/25
B30 -> C25/30
B37 -> C30/37
B45 -> C35/45

Produkcja betonu odbywa się na w pełni skomputeryzowanym węźle betoniarskim o wydajności 2 x 70m³/h. Oferujemy transport własnymi betonomieszarkami o pojemności 9 m³. Ponadto do dyspozycji posiadany pompy do betonu o wysięgu od 24 do 42m.

Do produkcji stosujemy najwyższej jakości atestowane surowce dozowane zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez laboratorium Betotest Polska Sp. Z o.o. Recepturami. Na każdą partię betonu wydajemy Deklarację Zgodności.

Do betonów stosujemy domieszki firmy MC Bauchemie.
W naszej ofercie handlowej mamy pełna gama betonów do różnych zastosowań:

Betony towarowe - powszechnie stosowany materiał budowlany przeznaczony do wykonywania podstawowych prac budowlanych, w klasach. ; B-7,5 ; B10 ; B-12,5 ; B-15 ; B-20 ; B-25 ; B-30 ; B-35

Betony mostowe - betony spełniające surowe wymagania norm i wytycznych w zakresie stosowania w budownictwie komunikacyjnym. Betony klas : B-30 ; B-40 ; B-50 ; W8 ; F150


Betony o podwyższonej wodoodporności - betony stosowane do konstrukcji narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych. Betony klas : B-20W6 ; B-20W8 , B-25W6 ; B-25W8 ; B-30W6 ; B-30W8

Wylewki i posadzki - produkty stosowane do wykańczania podłóg, powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Betony klas : B-25 posadzkowy ze zbrojeniem rozproszonym

Mieszanki cementowo - piaskowe, podbudowy stabilizowane cementem - grupa produktów stosowanych powszechnie w budownictwie przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych. Beton klasy : 5 MPa;2,5 MPa


Wśród większych inwestycji, na które nasza firma dostarczała beton można wymienić:
- Budowa zespołu hal w Parku Przemysłowym w Goleniowie dla firmy Dependrock Polska
- Budowa hali w Porcie Lotniczym Goleniów
- Budowa zespołu hal w Stargardzie Szczecińskim dla firmy Depenbrock Polska
- Wykonanie podsadzek w Gospodarstwie Rolnym w Kołbaczu
 

Dane techniczne:
 
 

« Powrót

> Index

stropy
O nas | Galeria | Oferta | Oddziały | Nieruchomości | Cennik | Kontakt | Beton |
stopka