Bloczek fundamentowy keramzytowy

Bloczek wykonany z keramzytu, przeznaczony do wykonywania ścian fundamentowych i piwnicznych o grubości 24,0 lub 36,5 cm.

Do murowania używać zaprawy cementowej a ściany murować na pełną spoinę poziomą i pionową. Po wymurowaniu ścian mury otynkować a poniżej poziomu terenu wykonać izolację przeciwwilgociową pionową.

Wymiary: 24x24x36,5 cm