Bloczek betonowy fundamentowy

Bloczek betonowy, przeznaczony do wykonywania ścian fundamentowych i piwnicznych o grubości 24,0 lub 38 cm.

Do murowania używać zaprawy cementowej a ściany murować na pełną spoinę poziomą i pionową.
Po wymurowaniu ścian mury otynkować a poniżej poziomu terenu wykonać izolację przeciwwilgociową pionową.

Wymiar: 24x12x38 cm