Bloczek betonowy fundamentowy

3,00  netto

Bloczek betonowy, przeznaczony do wykonywania ścian fundamentowych i piwnicznych o grubości 24,0 lub 38 cm.

Opis

Do murowania używać zaprawy cementowej a ściany murować na pełną spoinę poziomą i pionową.
Po wymurowaniu ścian mury otynkować a poniżej poziomu terenu wykonać izolację przeciwwilgociową pionową.

wymiar: 24x12x38 cm