Pustak LECA BLOCK 24

Kategoria: Pustaki ścienne

Pustak przeznaczony do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

Ściany zewnętrzne o grubości 24 cm wymagają docieplenia:

  • przy ścianie dwuwarstwowej izolacja o grubości 8 cm,
  • przy ścianie trójwarstwowej izolacją o grubości 6 cm, pustką powietrza 6 cm,
  • i pustakiem osłonowym Leca Blok 12.

Murowanie pustaka na zaprawę cementowo-wapienną. Dla zachowania właściwej paroprzepuszczalności ściany wskazane jest wykonanie izolacji z wełny mineralnej na zewnątrz budynku.