Beton towarowy

Kategoria: Beton

Producent betonu towarowego i innych, Szczecin

Produkujemy beton zgodnie z obowiązującą normą.

Beton towarowy:
Klasa wytrzymałości- stara -> nowa

B10 -> C8/10
B15 -> C12/15
B20 -> C16/20
B25 -> C20/25
B30 -> C25/30
B37 -> C30/37
B45 -> C35/45

Produkcja betonu odbywa się na w pełni skomputeryzowanym węźle betoniarskim o wydajności 2 x 70m³/h. Oferujemy transport własnymi betonomieszarkami o pojemności 9 m³. Ponadto do dyspozycji posiadany pompy do betonu o wysięgu od 24 do 42m.

Do produkcji stosujemy najwyższej jakości atestowane surowce dozowane zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez laboratorium recepturami. Na każdą partię betonu wydajemy Deklarację Zgodności.

Do betonów stosujemy domieszki dobrej jakości.

W naszej ofercie handlowej mamy pełna gama betonów do różnych zastosowań:

Betony towarowe – powszechnie stosowany materiał budowlany przeznaczony do wykonywania podstawowych prac budowlanych, w klasach. ; B-7,5 ; B10 ; B-12,5 ; B-15 ; B-20 ; B-25 ; B-30 ; B-35

Betony mostowe – betony spełniające surowe wymagania norm i wytycznych w zakresie stosowania w budownictwie komunikacyjnym. Betony klas : B-30 ; B-40 ; B-50 ; W8 ; F150

Betony o podwyższonej wodoodporności – betony stosowane do konstrukcji narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych. Betony klas : B-20W6 ; B-20W8 , B-25W6 ; B-25W8 ; B-30W6 ; B-30W8

Wylewki i posadzki – produkty stosowane do wykańczania podłóg, powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Betony klas : B-25 posadzkowy ze zbrojeniem rozproszonym

Mieszanki cementowo – piaskowe, podbudowy stabilizowane cementem – grupa produktów stosowanych powszechnie w budownictwie przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych. Beton klasy : 5 MPa;2,5 MPa

Wśród większych inwestycji, na które nasza firma dostarczała beton można wymienić:

  • Budowa zespołu hal w Parku Przemysłowym w Goleniowie dla firmy Dependrock Polska
  • Budowa hali w Porcie Lotniczym Goleniów
  • Budowa zespołu hal w Stargardzie Szczecińskim dla firmy Depenbrock Polska
  • Wykonanie podsadzek w Gospodarstwie Rolnym w Kołbaczu