Kruszywa 

W naszej ofercie znajdują się różne rodzaje kruszyw. Te sypkie surowce o budowie ziarnistej mają pochodzenie organiczne lub mineralne i są szeroko stosowane w budownictwie, drogownictwie, ogrodnictwie. Kruszywa budowlane stanowią około 70% objętości produkowanego przez nas betonu. Wpływają na jego wytrzymałość i odporność na czynniki atmosferyczne. Determinują w dużej mierze trwałość konstrukcji budowlanych. Kiedy zdecydują się Państwo na współpracę z naszą firmą ze Szczecina – zyskają Państwo kruszywa wysokiej jakości do różnorodnych zastosowań. Pełnią one często funkcje podsypki oraz ozdoby oczek wodnych. Służą do aranżacji przestrzeni ogrodowych – wysypywania ścieżek i tworzenia tła dla drzew i krzewów. Kiedy użyją ich Państwo jako podsypkę podjazdu – zapewnią mu optymalną stabilność i skuteczne odprowadzanie wody.

Jak rodzaje kruszyw wyróżniamy?

Istnieją różne kryteria podziału kruszyw. Pod względem sposobu ich pozyskiwania dzielimy je na kruszywa sztuczne oraz naturalne. Oba rodzaje mają pochodzenie mineralne, jednak kruszywa sztuczne powstają dzięki recyklingowi i obróbce termicznej (m.in. spiekaniu i wypiekaniu). Natomiast kruszywa naturalne, powszechne w budownictwie drogowym i kolejowym, powstają w efekcie erozji skał oraz mechanicznego rozkruszania skał litych. Ponadto dzielą się na 2 grupy: łamane i okrągłe. Kruszywa łamane powstają z kamieni łamanych (m.in. granitu, bazaltu), okrągłe są zaś uzyskiwane z rzek i potoków. Kruszywa sztuczne zyskują na popularności ze względu na ekologiczne pozyskiwanie z odpadów przemysłowych (m.in. keramzytu, popiołu lotnego). Służą najczęściej do przygotowywania betonu architektonicznego. 

Innym kryterium podziału kruszyw jest gęstość objętościowa, czyli stosunek ich masy do objętości. Keramzyt, który wykorzystujemy do produkcji belek stropowych, bloczków ściennych, cegieł i pustaków, a także sprzedajemy luzem i w big bagach – należy do kruszyw lekkich. Mają one niską gęstość – dzięki temu uzyskiwany z nich beton (m.in. komórkowy) cechuje się mniejszym ciężarem i lepszymi właściwościami termoizolacyjnymi. Wysoka gęstość charakteryzuje natomiast kruszywa ciężkie, służące zwykle do przygotowywania betonu o podwyższonej wytrzymałości i odporności na promieniowanie UV. Znajduje on zastsowanie przede wszystkim w budownictwie przemysłowym. Popularnym reprezentantem kruszyw ciężkich jest baryt. Wyróżniamy także kruszywa zwykłe, o przeciętnej gęstości od 1800 kg/m3 do 3000 kg/m3.

Transport kruszyw

Nasza oferta obejmuje również transport kruszyw ze Szczecina i Drawska Pomorskiego. Zapewniamy sprawną logistykę dostaw i bezpieczny przewóz kruszyw we wskazane miejsce. Dysponujemy rozbudowaną flotą specjalistycznych pojazdów, wyposażonych m.in. w pompy do betonu. Służą one do sprawnego transportu mieszanki ze zbiornika do wskazanego miejsca. Natomiast do transportu kruszyw używamy wywrotek o różnej ładowności. Ściśle przestrzegamy zasad ich transportu, uwzględnionych w Ustawie Prawo o ruchu drogowym. Dotyczą one przede wszystkim wymaganych zabezpieczeń, prawidłowego załadunku, równomiernego obciążenia. Zdajemy sobie sprawę z poważnych konsekwencji, do jakich może doprowadzić wysypanie się kruszywa na drogę. Zapewniamy szybki i bezpieczny transport. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!