Beton

Beton jest produktem, który powstaje w wytwórni i jest transportowany na plac budowy Klienta specjalnymi samochodami. W przeciwieństwie do betonu produkowanego samodzielnie jest on bardzo precyzyjnie skomponowany. Dzięki temu spełnia wymagane normy i stanowi gwarancję powstania stabilnych konstrukcji. Beton towarowy ma szerokie zastosowanie budowlane zależne od parametrów wytrzymałości. Wykonuje się z niego fundamenty, ściany nośne i działowe, belki stropowe, słupy, a także wieńce. Producent betonu – firma Keramzyt Beton System ze Szczecina – oferuje tani beton towarowy produkowany w oparciu o polskie normy techniczne. W stałej ofercie mamy jego wariant zgodny z obowiązującą normą.

Produkcja betonu w Szczecinie

Nasza firma specjalizuje się w produkcji betonu zgodnie z obowiązującymi normami. Oferujemy m.in. beton towarowy w następujących klasach:

Klasa wytrzymałości- stara -> nowa

B10 -> C8/10
B15 -> C12/15
B20 -> C16/20
B25 -> C20/25
B30 -> C25/30
B37 -> C30/37
B45 -> C35/45

Produkcja betonu odbywa się na w pełni skomputeryzowanym węźle betoniarskim o wydajności 2 x 70m³/h. Oferujemy transport własnymi betonomieszarkami o pojemności 9 m³. Ponadto do dyspozycji posiadany pompy do betonu o wysięgu od 24 do 42m. Do produkcji stosujemy najwyższej jakości atestowane surowce dozowane zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez laboratorium recepturami. Na każdą partię betonu wydajemy Deklarację Zgodności.

Do betonów stosujemy domieszki dobrej jakości.

Betoniarnia w Szczecinie

W ofercie naszej betoniarni mamy pełna gama betonów do różnych zastosowań:

  • betony towarowe — powszechnie stosowany materiał budowlany przeznaczony do wykonywania podstawowych prac budowlanych, w klasach: B-7,5; B10; B-12,5; B-15; B-20; B-25; B-30; B-35;
  • betony mostowe — betony spełniające surowe wymagania norm i wytycznych w zakresie stosowania w budownictwie komunikacyjnym. Betony klas: B-30; B-40; B-50; W8; F150;
  • betony o podwyższonej wodoodporności — betony stosowane do konstrukcji narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych. Betony klas: B-20W6; B-20W8; B-25W6; B-25W8; B-30W6; B-30W8;
  • wylewki i posadzki — produkty stosowane do wykańczania podłóg, powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Betony klas: B-25 posadzkowy ze zbrojeniem rozproszonym;
  • mieszanki cementowo-piaskowe, podbudowy stabilizowane cementem — grupa produktów stosowanych powszechnie w budownictwie przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych. Beton klasy: 5 MPa; 2,5 MPa.

Wśród większych inwestycji, na które nasza firma dostarczała beton można wymienić:

  • budowa zespołu hal w Parku Przemysłowym w Goleniowie dla firmy Dependrock Polska;
  • budowa hali w Porcie Lotniczym Goleniów;
  • budowa zespołu hal w Stargardzie Szczecińskim dla firmy Depenbrock Polska;
  • wykonanie podsadzek w Gospodarstwie Rolnym w Kołbaczu.