Jak powstaje cement?

mieszanie cementu

Jednym z elementarnych tworzyw wykorzystywanych we współczesnym budownictwie jest beton. Jego podstawę stanowi cement, który dzięki swoim właściwościom, jako spoiwo hydrauliczne, potrafi związać poszczególne składniki różnych mieszanek. Dowiedz się, co jest ważne podczas produkcji cementu, aby korzystać ze składników najwyższej jakości.

Główną cechą cementu jest jego twardnienie po kontakcie z wodą, dzięki czemu doskonale sprawdza się jako zaprawa do łączenia elementów. Wykorzystywany jest jako podstawowy składnik betonu i różnego typu elementów betonowych, takich jak bloczki betonowe czy pustaki. Do wytworzenia cementu używa się minerałów wydobywanych w kopalniach odkrywkowych. Główne surowce potrzebne do jego produkcji to: wapień, margiel i minerały ilaste.

 

Jak wygląda proces pozyskiwania cementu?

Wytwarzanie cementu jest procesem złożonym i można podzielić go na kilka etapów:

  1. Obróbka surowca – minerały wydobyte z kopalni poddaje się kruszeniu, a ich skład koryguje się poprzez dodanie łupka, piasku czy surowców żelazonośnych. Wstępna obróbka surowców jest istotnym elementem, bo to od niej zależy jakość końcowego produktu. Następnie wykorzystuje się specjalne młyny w celu zmielenia surowców na bardzo drobną mączkę surowcową.
  2. Wypał klinkieru cementowego – mąka surowcowa trafia do pieca cementowego, gdzie w wyniku szeregu reakcji chemicznych powstaje klinkier cementowy. Ta przemiana możliwa jest poprzez podgrzewanie, a następnie suszenie materiałów surowcowych. Temperatura, w której zachodzi proces wypalania klinkieru dochodzić może nawet do 2000°C.
  3. Produkcja cementu – ostatnim elementem na drodze do wytworzenia cementu jest mielenie klinkieru wraz z dodatkami w specjalnych młynach. Na tym etapie produkcji do klinkieru cementowego dodaje się gips, popiół czy żużel. W zależności od ilości i proporcji składników dodatkowych uzyskuje się cement o odmiennych parametrach i zastosowaniu. Gips dodaje się w celu regulacji czasu wiązania cementu, gdyż sam materiał klinkierowy w połączeniu z wodą twardniałby natychmiast.

 

Podstawowe rodzaje cementu

Rodzaj cementu i jego właściwości osiągane są podczas ostatniego etapu produkcji. W tej fazie  klinkier cementowy można uzupełniać o dodatki w ilości od 5% do nawet 80%. Powszechnie w użytku stosuje się cement portlandzki, nazywany inaczej cementem czystym (ilość dodatków stanowi ok 5%). Ten rodzaj cementu dobrze znosi niskie temperatury. Głównie stosuje się go do produkcji  zapraw murarskich. Cement z dodatkiem żużlu, w ilości nie mniejszej niż 36%, to cement hutniczy, który cechuje się odpornością na korozję. Cement pucolanowy powstaje z połączenia klinkieru cementowego z popiołem lotnym. W zależności od potrzeb istnieje również cement wieloskładnikowy, gdzie ilość klinkieru waha się między 20 a 64%,a pozostała część uzupełniana jest przez różne dodatki.