Jakie materiały zaliczamy do kruszyw skalnych łamanych?

Kruszywa skalne łamane odgrywają kluczową rolę w budownictwie oraz infrastrukturze drogowej. Co je charakteryzuje? Jakie funkcje pełnią w praktyce? W niniejszym artykule omawiamy charakterystykę poszczególnych rodzajów kruszyw skalnych łamanych oraz ich zastosowania.

grys

Charakterystyka kruszyw skalnych łamanych

Kruszywa skalne łamane to grupa materiałów, do której zaliczamy między innymi kliniec, tłuczeń, grys, kamień łamany oraz niesort. Każdy z tych materiałów posiada swoje unikalne właściwości, które decydują o zastosowaniu. Tym samym kliniec to materiał o nieregularnym kształcie i różnorodnej granulacji, który powstaje w wyniku mechanicznego rozdrabniania skał. Tłuczeń to kruszywo o większych frakcjach niż kliniec, a jego cechą charakterystyczną jest duża ilość ostrych krawędzi. Grys to drobniejsze kruszywo, którego głównym zastosowaniem jest produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej. Kamień łamany to natomiast większe kruszywo o nieregularnym kształcie, a niesort to kruszywa o różnorodnej granulacji, które nie zostały poddane procesowi sortowania.

Kruszywa skalne łamane w budownictwie i infrastrukturze drogowej

W budownictwie kruszywa skalne łamane są m.in. wykorzystywane jako wypełniacze betonów oraz zapraw murarskich, dzięki czemu zwiększają ich wytrzymałość oraz zmniejszają masę własną. Ponadto są stosowane jako podkład pod nawierzchnie drogowe, co pozwala na równomierne rozłożenie obciążeń oraz zapewnia odpowiednią nośność konstrukcji. Oprócz tego nasze kruszywa w Szczecinie znajdują też zastosowanie w ogrodnictwie. Są one stosowane m.in. do budowy ścieżek, alejek, tarasów oraz murków oporowych.

Kruszywa skalne łamane w budownictwie kolejowym i hydrotechnice

W budownictwie kolejowym kruszywa skalne łamane są stosowane jako warstwy nośne podtorza, co pozwala na równomierne rozłożenie obciążeń oraz zwiększenie trwałości konstrukcji. Ponadto są wykorzystywane jako materiały podsypkowe pod nasypy kolejowe oraz jako elementy stabilizujące podłoże. W hydrotechnice z kolei kruszywa skalne łamane znajdują zastosowanie jako elementy umocnień brzegów rzek, kanałów oraz zbiorników retencyjnych.