Jakie rodzaje kruszyw są stosowane w produkcji betonu?

Kruszywa to niezbędne składniki betonu, które nadają mieszance odpowiednich właściwości pod względem wytrzymałości i odporności na różnorodne warunki atmosferyczne. Ich właściwy dobór wpływa na jakość i trwałość konstrukcji budowlanych, dlatego warto wiedzieć, które z nich wybierać. W niniejszym artykule omawiamy najpopularniejsze rodzaje kruszyw stosowanych przy produkcji różnych odmian betonu.

kruszywo do produkcji betonu

Kruszywo naturalne

Kruszywo naturalne to powszechny rodzaj kruszywa stosowanego w produkcji betonu w Szczecinie. Wydobywane jest z naturalnych złóż skalnych, a następnie poddawane procesom obróbki, takim jak mielenie, przesiewanie czy mycie. Kruszywa naturalne dzielą się na dwa główne typy - łamane i okrągłe. Kruszywo łamane powstaje z kamieni łamanych, takich jak bazalt, granit czy wapień, natomiast kruszywo okrągłe to materiał pozyskiwany z rzek i potoków. Ze względu na swoją strukturę i właściwości mechaniczne, kruszywo naturalne jest szeroko stosowane w budownictwie drogowym, kolejowym oraz wodnym.

Kruszywo sztuczne

Kruszywo sztuczne to materiał produkowany przez człowieka, który zyskuje na popularności ze względu na ekologiczne aspekty jego pozyskiwania. W odróżnieniu od kruszyw naturalnych kruszywo sztuczne powstaje z odpadów przemysłowych, takich jak żużel wielkopiecowy, popiół lotny czy keramzyt. Wykorzystanie tych materiałów pozwala na ograniczenie eksploatacji złóż naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów przemysłowych. Kruszywo sztuczne jest najczęściej stosowane w betonie architektonicznym.

Kruszywo lekkie

Kruszywo lekkie to materiał o niskiej gęstości, który pozwala na uzyskanie betonu o mniejszym ciężarze i lepszych właściwościach termoizolacyjnych. Najpopularniejszym rodzajem kruszywa lekkiego jest keramzyt - materiał otrzymywany z gliny ekspandowanej, która pod wpływem wysokiej temperatury pęcznieje i tworzy porowatą strukturę. Innym rodzajem kruszyw lekkich jest perlit. Wymienione kruszywa są wykorzystywane w produkcji betonu komórkowego, betonu izolacyjnego oraz betonu strukturalnego o obniżonej gęstości.

Kruszywo ciężkie

Kruszywo ciężkie to materiał o wysokiej gęstości, który stosowany jest w produkcji betonu o zwiększonej wytrzymałości i odporności na promieniowanie. Najczęściej używanym kruszywem ciężkim jest baryt, który charakteryzuje się dużą zawartością siarczanu baru. Inne rodzaje kruszyw ciężkich to hematyt, magnetyt czy ilmenit. Beton z kruszywem ciężkim znajduje zastosowanie w budownictwie przemysłowym, takim jak elektrownie jądrowe, schrony czy konstrukcje podwodne.