Jakie są różnice między betonem a cementem?

cementowanie cegiełCement i beton są materiałami szeroko rozpowszechnionymi w budownictwie ze względu na swoją funkcjonalność, trwałość i użyteczność. Czym jednak różni się beton od cementu? Czy mają one ze sobą cokolwiek wspólnego?

 

Czym jest cement?

Choć istnieją różne rodzaje cementu, które stosuje się w zależności od jego przeznaczenia, zasadniczo cementem nazywa się sproszkowany materiał, który po połączeniu z wodą twardnieje. Surowcami, z których powstaje cement, są wapień, glina, margle, tworzące półprodukt – klinkier portlandzki. Jest to materiał charakteryzujący się wysoką wytrzymałością zarówno w wodzie, jak i na powietrzu. Ze względu na swoje cechy spajające ma szerokie zastosowanie w budownictwie.

 

Czym jest beton?

Cement jest częścią składową betonu, półproduktem do jego produkcji. Beton jest bardzo wytrzymałym materiałem, stosowanym w budownictwie. Znajduje zastosowanie jako materiał konstrukcyjny, przy budowie fundamentów, ale także stropów, schodów czy wieńców. Jego skład, oprócz cementu, to także kruszywo o różnym stopniu grubości i ewentualne domieszki, oraz oczywiście woda. Istnieje wiele rodzajów betonu, przeznaczonego do różnego rodzaju konstrukcji. Można wyróżnić – ze względu na gęstość – beton lekki, zwykły i ciężki. Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się beton konstrukcyjny, izolacyjny, konstrukcyjno-izolacyjny i architektoniczny.

 

Różnica pomiędzy betonem a cementem

Beton i cement to różne materiały o odmiennym przeznaczeniu, choć ten drugi jest częścią składową pierwszego. Cement jest przede wszystkim spoiwem, beton budulcem. Oba materiały są szeroko rozpowszechnione w budownictwie ze względu na swoje właściwości, funkcjonalność i trwałość. Zarówno beton, jak i cement są materiałami o zmiennym składzie, stosowanym w zależności od przeznaczenia, jednak w przypadku obu materiałów kluczowa jest jakość. Tylko wysoka jakość betonu i cementu zapewnia trwałość i solidność budowli, dlatego warto wybierać materiały budowlane od producentów oferujących najwyższą, stałą jakość, by mieć pewność, że parametry cementu i betonu są zgodne z oczekiwaniami i spełniają najwyższe standardy.