Stropy i ich najważniejsze cechy

żurawie na placu budowyStrop jest poziomym układem konstrukcyjnym, który oddziela poszczególne kondygnacje budynku. Strop przenosi obciążenia na pionowe elementy nośne, czyli ściany lub słupy. Do najważniejszych funkcji stropu zalicza się: przenoszenie obciążenia stałego oraz użytkowego, jak również zwiększenie sztywności budynku, ochronę pomieszczenia na poszczególnych kondygnacjach przed przenikaniem dźwięku i ciepła. Stropy także tworzą podłoże do posadzek i podłóg oraz ograniczają rozprzestrzenianie się ognia. Dzielone są one ze względu na stosowane w nich rozwiązania konstrukcyjne. Rozróżniamy stropy belkowe, płytowe, płytowo-żebrowe i gęstożebrowe. Stropy podzielić można także ze względu na zastosowane materiały, które wykorzystywano do ich wykonania.

 

Charakterystyka różnego typu stropów

W stropach belkowych elementem nośnym są belki ułożone równolegle do siebie, na których opierają się elementy wypełniające i warstwy podłogowe. W stropach płytowych natomiast elementem nośnym jest płyta żelbetonowa prefabrykowana lub monolityczna. W przypadku monolitycznej, w czasie układania betonu, niezbędne jest pełne deskowanie od spodu płyty, która może być zbrojona jednokierunkowo lub krzyżowo. Stropy płytowo-żebrowe charakteryzują się płytą opartą na żebrach, czyli lekkich belkach równoległych do siebie i opartych na ścianach. Elementem nośnym stropy gęstożerbrowego są żebra oparte na podporach, np. na ścianach. Przestrzeń między belkami wypełnia się pustakami ceramicznymi, betonowymi, gipsowymi lub trzcinowo-cementowymi, a całość wypełniana jest mieszanką betonową.

 

Czym są belki stropowe?

Belki stropowe są elementem konstrukcyjnym wielu rodzajów stropów. Zadaniem belek jest przyjmowanie obciążeń z płyty stropu. Od nich zależy nośność, czyli wytrzymałość na obciążenia. Belki stropowe opierane są na ściankach nośnych lub na belkach głównych, czyli podciągach. Belki stropowe nazywane są również żebrami. Belki stropowe mogą być wykonywane z drewna lub drewna klejonego, żelbetu. Wykonuje się także stropy oparte na belkach stropowych ze stali.