Czym jest beton towarowy?

wylewanie betonuBeton towarowy definiowany jest w normie PN-EN 206, która zastąpiła dotychczas obowiązującą normę PN-88/B-62050. Kryterium klasyfikacyjnym betonu towarowego jest sposób produkcji. Wytwarzany jest on w postaci mieszanki betonowej przez firmę, która nie jest wykonawcą budowy i najczęściej produkowany jest poza terenem budowy. To popularny beton z gruszki. Beton towarowy projektowany jest zgodnie z wytycznymi wykonawcy, które odnoszą się do oczekiwanych właściwości materiału.

 

Uniwersalne zastosowanie betonu towarowego

Beton towarowy powstaje w postaci mieszanki betonowej z cementu, kruszyw, wody oraz domieszek chemicznych, dodatków mineralnych i włókien. Zgodnie z normą PN-EN 206 beton dzieli się na lekki, ciężki i zwykły w zależności od gęstości materiału. Standardowy beton zwykły charakteryzuje się gęstością w granicach 2000 – 2600 kg/m3. Beton towarowy może być samozagęszczalny i w takim przypadku zagęszcza się pod własnym ciężarem albo proces zagęszczania przeprowadzany jest samodzielnie przez wykonawcę w sposób ręczny lub mechaniczny. Beton towarowy przeznaczony jest do wykonywania podstawowych prac budowlanych. Produkowany jest na w pełni zautomatyzowanych węzłach betoniarskich.

Nasza firma oferuje beton towarowy w klasach: B-7.5, B-10, B-12.5, B-15, B-20, B-25, B-30 i B-35. Klasa betonu określa wytrzymałość materiału na ściskanie i uwarunkowana jest nie tylko jego składem, ale także warunkami środowiskowymi czy rodzajem i czasem obciążenia. Beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych musi być produkowany w ramach certyfikowanej kontroli produkcji. Rodzaj betonu dostosowujemy do konkretnych zastosowań. Inną mieszankę stosuje się na posadzki, inną na podjazdy do garaży, a jeszcze inną na ściany piwnic czy elementy narażone na znaczne obciążenia. Do standardowych konstrukcji (fundamenty, stropy, schody) wykorzystuje się beton B-15 lub B-20.

 

Beton towarowy w 100% zgodny z normą

Beton towarowy to powszechnie stosowany materiał konstrukcyjny na placach budowy. Jest materiałem ekologicznym, nie wymaga specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych i można go dowolnie dostosowywać do warunków użytkowania. W czasach współczesnych mieszanki betonowe rzadko przygotowywane są samodzielnie na placu budowy przez wykonawcę. Znacznie częściej wykonawca podejmuje współpracę z wytwórcą betonu, który transportuje materiał specjalnymi betonomieszarkami i dysponuje pompą do betonu. Inwestycja w beton towarowy to rozwiązanie bezpiecznie, ponieważ gwarantuje, że do produkcji zostały użyte surowce atestowane, a sam produkt posiada certyfikat zgodności CE i w 100% odpowiada założeniom normy w zakresie wymagań, właściwości i produkcji. Skład betonu w zależności od jego klasy ekspozycji i zastosowania, właściwości techniczne oraz sposoby dostaw i kontroli produkcji są ściśle określone. Nasz beton towarowy jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami, a czas użytkowania wykonanych z niego konstrukcji wynosi minimum 50 lat.