Jak pielęgnować beton latem?

wylewka betonowaBeton to wciąż bardzo popularny materiał budowlany. Ponieważ prace budowlane w naszym klimacie mogą być przeprowadzane praktycznie przez cały rok, w zależności od panujących warunków atmosferycznych należy zmieniać skład mieszanki betonowej oraz sposób przygotowania procesu wylewania betonu. Dzisiaj chcemy się zająć
sposobem pielęgnacji betonu w jednym z najtrudniejszych pod względem warunków pogodowych okresie – czyli w lecie.

 

Jak temperatura może wpłynąć na właściwości betony?

Wystarczy wzrost średniej dobowej temperatury powyżej 25 stopni, aby zaobserwować zmiany w zachowaniu się mieszanki. Głównym problemem jest przyspieszona utrata wody z powierzchni betonu, co może skutkować szeregiem niekorzystnych zjawisk. Zalicza się do nich większy skurcz plastyczny i ryzyko pojawienia się rys, mniejszy przyrost wytrzymałości, większa przepuszczalność i nasiąkliwość oraz obniżona odporność na ścieranie.

Problem jest na tyle istotny, że jako producent betonu towarowego najwyższej klasy chcąc zapewnić produkt zgodnie z normą PN-EN 13670 bezwzględnie musimy przeciwdziałać skutkom działania wysokiej temperatury takim jak np. opóźnienie powstawania etryngitu, zwiększenie porowatości.

 

Jak przeciwdziałać niszczeniu betonu na słońcu?

Dbanie o beton latem dotyczy zarówno odpowiedniej pielęgnacji betonu na etapie jego produkcji, jak i podczas usługi betonowania. Do nas jako producenta należy dobór odpowiedniej ilości składników betonu i składu mieszanki, aby uzyskać beton o wolniejszym rozwoju wytrzymałości w czasie. W tym celu dodaje się do mieszanki dodatki mineralne typu II (np. popiół lotny) oraz domieszki opóźniające twardnienie betonu. Istotne jest również, aby użyć do produkcji takiego betonu cementu, o odpowiednio wolniejszym przyroście wytrzymałości.

Co do zasad betonowania latem trzeba zwrócić uwagę, aby proces odbywał się w sposób ciągły w godzinach nocnych lub wczesnoporannych, co pozwoli zminimalizować ryzyko powstania „suchych styków”. Nie można dopuścić to przerw, czy też przestoju betonomieszarek, a zaraz „po wylaniu” należy przystąpić do właściwych czynności pielęgnacyjnych. Zaleca się, aby cały proces betonowania latem został odpowiednio rozpisany w planie betonowania, co pozwoli uniknąć nieodwracalnych zmian w betonie, jak np. rysy i spękania w wyniku błędnego zastosowania wody wodociągowej do pielęgnacji świeżej wylewki.

Przez cały czas dojrzewania betonu należy pielęgnować go na mokro. Nie można dopuścić do wysychania betonu, stale go spryskując lub polewając wodą. Strumień wody w pierwszych godzinach nie może być ani silny, ani za zimny (woda wodociągowa), gdyż mógłby doprowadzić do uszkodzenia delikatnej struktury wylewki. Pomocne w pielęgnacji są mokre maty układane na wylewce, a także pokrycie powierzchni mokrego betonu folią bąbelkową, mocowaną przy krawędziach i złączach. To nie wszystkie sposoby dbania o odpowiednie nawilżenie świeżego betonu. Dawniej częstą wybieraną metodą było rozłożenie na powierzchni betonu 5 cm warstwy piasku i polewanie go wodą. Dzięki temu nawet przy wysokich upałach wystarczyło podlewanie jedynie 1-2 razy dziennie w ciągu dnia.