Jak sobie radzić z pękającym betonem?

Beton jest powszechnie wykorzystywany w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej. To jeden z najpopularniejszych materiałów, z których wykonuje się fundamenty, posadzki, ściany, stropy czy schody. Pomimo bardzo dużej odporności na uszkodzenia, beton nie jest pozbawiony wad, takich jak pęknięcia i uszkodzenia powierzchni.
pękający beton

Dlaczego beton pęka?

Pękanie betonu towarowego może wynikać z kilku czynników i nie zawsze jest konsekwencją doboru złej mieszanki lub niewłaściwego postępowania z nim. Za pęknięcia posadzek czy ścian betonowych odpowiedzialne mogą być skurcze hydrauliczne, powstające w trakcie wysychania i twardnienia materiału, skurcze termiczne, związane ze zmianami temperatury, pęcznienie czy korozja stalowego zbrojenia, która doprowadza do zwiększenia swojej objętości i rozsadzenia betonu. Oprócz tego, gdy na beton działa zbyt duże obciążenie to dochodzi do pęknięć wokół szczelin dylatacyjnych. Uszkodzenia mogą pojawić się również na styku łączenia betonu i materiałów o innej wydłużalności.

Jak można naprawić pękający beton?

Prace naprawcze należy zacząć od oczyszczenia miejsca pęknięcia i usunięcia luźnych betonowych kawałków. Jeśli szczelina jest wilgotna, należy ją wysuszyć. Ubytki poszerza się za pomocą szlifierki, aby miały szerokość 5 mm, a w przypadku prętów zbrojonych, beton wokół nich skuwa się na ok. 1,5 cm. Osłonięte pręty należy dobrze oczyścić z rdzy i zabezpieczyć przed korozją.

Tak przygotowane szczeliny gruntuje się gruntem lub przeznaczoną do tego masą, a następnie uzupełnia za pomocą zaprawy z żywicy epoksydowej o niskiej lepkości. Trzeba pamiętać, że w zależności od głębokości szczeliny, może zajść konieczność położenia kilku warstw wypełnienia. Uzupełnione pęknięcie można na koniec zabezpieczyć powłoką uszczelniającą.