Komin System FIRE typu

KOMIN SYSTEMU „FIRE” -przeznaczony jest do odprowadzania gorących spalin w zakresie temperatur 200°C – 600°C. Musi pracować jako komin podciśnieniowy tzn. taki, w którym ciśnienie podczas eksploatacji jest niższe niż na zewnątrz komina. Przeznaczony jest do współpracy ze wszystkimi rodzajami kotłów, pieców i kominków, dopuszczonymi do obrotu rynkowego, zarówno na paliwa stałe (węgiel, koks, drewno), komin o przekroj Ø200, jak również opalanych gazem i olejem opałowymo komin o przekroju Ø150 . Komin spełnia wymagania normy PN-EN 1443 dla klasy T600-O500.

Opis

System FIRE tworzą:
– wkłady kominowe
– pustaki keramzytowe
– izolacja termiczna z wełny mineralnej
– komplet osprzętu metalowego: drzwiczki, kratki
– zaprawa szamotowa do łączenia kształtek kominowych M20-KB
Pełny zestaw instalacji kominowej obejmuje:

Struktursa wkładów kominowych:
– wkłady proste kominowe (PU-1, PKU-1),
– skraplacz służący do odprowadzenia skroplin do kwasoodpornego zbiornika (PU-7, PKU-7),
– wyczystkę umożliwiającą oczyszczanie komina np. z popiołu (PU-12, PKU-12),
– kształtkę umożliwiającą przyłączanie do pieca (PU-11, lub PU-5, lub PU-6, PKU-11),
– dyfuzor zwiększający ciąg komina i zapewniający właściwe odprowadzanie spalin (PU-15, PKU-15),

CHARAKTERYSTYCZE WŁAŚCIWOŚCI KOMINA ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 1457

Wytrzymałość na ściskanie: 10 KN/m

Opór cieplny:0,11 m K/W
Charakteryzuje opór przenikania ciepła przez powłokę wkładu.

Odporność na kwasy 5%.
Zapewnia wysoką trwałość wkładów nawet przy zastosowaniu paliw zawierających szkodliwe związki siarki i azotu.

Odporność na ścieranie:0,0005 kg/ m
Zapewnia wysoką trwałość wkładu przy czyszczeniu komina.

Opory przepływu: 0,0015 m
Określa stratę ciśnienia w kanale spalinowym.

Odporność ogniowa: G

Klasa wkładów kominowych: A1N2